Skip navigation
新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
山天大畜 上九 爻辭 何天之衢,亨。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 上九爻辰在戌,上值奎、婁、胃,奎象白虎主兵,婁主興兵聚眾、胃主征誅,皆軍事也。爻曰「何天之衢」,言旌旗載道,一戰成功,故象曰「道大行也」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 上應三,三曰「利艱貞」,知當時貿易尚多艱苦。至上為畜之極,畜極則通,故曰「何天之衢.亨」,即三所云「利有攸往」者是也。象曰「道大行也」,是必大獲其利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 爻曰「何天之衢」,是即可謂青雲得路之時也,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 爻曰「何天之衢」,衢大道也,知此宅必在大道旁。何天者,得天之佑也。亨,吉也,其宅必吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 想是天作之合。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
山天大畜 » 上九爻辭
2011/01/12 15:32
《周易正義》2614-大畜上九
[b]●[上九:何天之衢,亨。][/b] 處畜之極,畜極則通,大畜以至於大亨之時。 何,辭也,猶云何畜,乃天之衢亨也。 [疏]正義曰: 「何天之衢亨」者,何謂語辭,猶云「何畜」也。 處畜極之時,更何

觀看全文 (104 字)