Skip navigation
卦主
山天大畜 初九 爻辭 有厲利已。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜守不宜攻,斯無害也,必待四爻援兵得力,方可大進獲勝。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 目下資本猶淺,宜謹慎自守,免致災害,後得幫手相助,自能獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 才學雖高,初次求名,不宜發泄太早,宜自抑止,貴大器晚成也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 是新造之宅,為前面山勢壓制,屋宅不能過高,然無咎也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 現雖有病,可保無虞。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 不宜健進,健進有災。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 待後自可尋獲。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出門 現宜暫止,以待時運。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 初陽為四爻所畜,是夫將受制于妻也;在夫能順從其畜,亦無災也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 可占一索生男。
山天大畜 » 初九爻辭
2011/01/12 15:08
《周易正義》2604-大畜初九
[b]●[初九:有厲利己。][/b] 四乃畜巳,未可犯也。 故進則有厲,己則利也。 [疏]正義曰: 初九雖有應於四,四乃抑畜於己。 己今若往,則有危厲。唯利休己,不須前進,則不犯禍凶也。故《象》云:「不犯災也。」

觀看全文 (76 字)