Skip navigation
專業論命首選:論命平台
天雷無妄 上九 象曰 無妄之行,窮之災也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 地步已極,不可復進,進則有害。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 歷來貿易,頗稱得利,玆值歲終,或當時令交換之際,宜暫靜守,切勿再進,防有損耗。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好運已終,宜安守勿動,動則終凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此雖舊宅,居之則吉,慎勿他遷,遷則有眚。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是老年,宜頤養自適。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即日可歸,歸後切勿出行。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 恐窮追不得。
天雷無妄 » 上九象曰
2011/01/12 00:07
《周易正義》2515-無妄上九 象辭
[b]●[《象》曰:「無妄」之行,窮之災也。][/b]

觀看全文 (17 字)