Skip navigation
專業論命首選:論命平台
天雷無妄 九五
象曰:無妄之藥,不可試也。
彖曰:無妄,剛自外來,而為主於內。動而健,剛中而應,大亨以正,天之命也。其匪正有眚,不利有攸往。無妄之往,何之矣?天命不佑,行矣哉?
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防軍中有時疫流行之患,宜潔淨營屯,勿妄用藥。無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 凡一時物價,無故上落,皆無害商業,過時自平,切勿擾動。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運當正,意外之事,不必介意,全在乎我而已。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有風掃雪壓傾圯之患,然無大害,致有喜兆。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 有意外牽涉,不辯自釋。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 恐中途有涉意外之事,然即歸來。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不尋自得。
天雷無妄 » 九五
2013/07/21 11:29
《高島斷易》2508-無妄 九五
九五,无妄之疾,勿藥有喜。 《象傳》曰:无妄之藥,不可試也。 「疾」猶災也。五動體[坎],[坎]為疾,故曰「疾」。 疾之來也,有由自致者,有因天時而非自致者,非由自致而疾者,即所謂「

觀看全文 (383 字)

天雷無妄 » 九五
2011/01/08 18:29
占明治三十年(1897)海軍之氣運,筮得無妄之噬嗑。
無妄全卦,卦德為真實無妄,括言之曰正。《彖》辭曰「非正有眚」,眚災害也,故《說卦》曰「無妄災也」。 今占得五爻,曰:「無妄之疾,勿藥有喜」。「無妄之疾」猶言意外之災也,恐海軍中於九十兩月中,必有非常

觀看全文 (147 字)

天雷無妄 » 九五
2011/01/08 18:26
明治十五年(1882)八月,余弟德右衛門,患大腸痞結,聘醫師守永某,乞診服藥,數日不愈。某曰:是非施截解術,不可治也。謀之佐藤國手,余復為占施術之適否,筮得無妄之噬嗑。
「無妄之疾」,非自致也。今弟之疾,亦自然而發,非關自致。 爻曰「勿藥有喜」,蓋為不假人治也,是宜安養任其自然,三周間(震之數為三八)後,必可愈快。 後服補藥,不復施術,三周後,果得痊治。

觀看全文 (71 字)

天雷無妄 » 九五
2011/01/08 18:24
明治二十二年(1889),占某貴顯氣運,筮得無妄之噬嗑。
五爻陽剛中正,下與二應,可謂無妄之至者也。 今占得此爻,知某貴顯德高望隆,復有何病?但道高招謗,或遭意外之嫌,是即「無妄之疾」也。 宜勿與辨,逾時自釋,若一為計較,轉致多事,故曰「無妄之疾,勿藥有喜」。 某貴顯不用此占,遂釀紛紜,翌年遂罷職閒居。

觀看全文 (98 字)