Skip navigation
專業論命首選:論命平台
天雷無妄 九五 象曰 無妄之藥,不可試也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防軍中有時疫流行之患,宜潔淨營屯,勿妄用藥。無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 凡一時物價,無故上落,皆無害商業,過時自平,切勿擾動。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運當正,意外之事,不必介意,全在乎我而已。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有風掃雪壓傾圯之患,然無大害,致有喜兆。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 有意外牽涉,不辯自釋。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 恐中途有涉意外之事,然即歸來。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不尋自得。
天雷無妄 » 九五象曰
2011/01/12 00:04
《周易正義》2513-無妄九五 象辭
[b]●[《象》曰:無妄之藥,不可試也。][/b] 藥攻有妄者也,而反攻「無妄」,故不可試也。 [疏]正義曰: 解「勿藥有喜」之義。 若有妄致疾,其藥可用。 若身既「無妄」,自然致疾,其藥不可試也。

觀看全文 (144 字)