Skip navigation
專業論命首選:論命平台
天雷無妄 九四
象曰:可貞無咎,固有之也。
彖曰:無妄,剛自外來,而為主於內。動而健,剛中而應,大亨以正,天之命也。其匪正有眚,不利有攸往。無妄之往,何之矣?天命不佑,行矣哉?
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 已占入外卦之地,宜堅守城池,切勿妄進。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 堅守舊業,自然亨通。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運平順,循分則有獲,妄動則有咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅本是祖基,宜永保之,毋墜。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 此時宜安靜調養,來月「勿藥」而愈。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在外無咎,一時未歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 必可復得。
天雷無妄 » 九四
2013/07/21 11:29
《高島斷易》2507-無妄 九四
九四,可貞,无咎。 《象傳》曰:可貞,无咎,固有之也。 四陽剛而居[乾]體,剛而無私,無妄者也。 然位當上下之爻,初[乾]陽剛猶柔,恐固守未定,或有偶涉於妄者乎? 故誡之曰:「可貞

觀看全文 (239 字)

天雷無妄 » 九四
2011/01/08 18:22
某貴顯來,請占氣運,筮得無妄之益。
四近尊位,德秉乾剛,正合貴顯身位。今占得第四爻,曰「可貞無咎」。 在貴顯德位俱優,功業素著,無復絲毫妄念;恐民在下,有以妄動干進,全在貴顯堅貞而鎮定之,得「無咎」也。

觀看全文 (66 字)