Skip navigation
專業論命首選:論命平台
天雷無妄 九四 爻辭 可貞,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 已占入外卦之地,宜堅守城池,切勿妄進。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 堅守舊業,自然亨通。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運平順,循分則有獲,妄動則有咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅本是祖基,宜永保之,毋墜。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 此時宜安靜調養,來月「勿藥」而愈。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在外無咎,一時未歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 必可復得。
天雷無妄 » 九四爻辭
2011/01/11 23:57
《周易正義》2510-無妄九四
[b]●[九四:可貞,無咎。][/b] 處「無妄」之時,以陽居陰,以剛乘柔,履於謙順,比近至尊,故可以任正,固有所守而「無咎」也。 [疏]正義曰: 以陽居陰,以剛乘柔,履於謙順,上近至尊,可以任正,固有所守而無咎,故曰「可貞無咎」也。

觀看全文 (83 字)