Skip navigation
專業論命首選:論命平台
天雷無妄 六三 爻辭 無妄之災,或系之牛,行人之得,邑人之災。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 行軍得勝,守軍防有損敗。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 防他人占利,而己耗財。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運值尷尬,防有意外之事,宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅恐為外人侵占。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 此病恐是外來人傳染,可慮。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 歸則歸矣,恐家人有災。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 宜與遠人結親。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 已被行人拾去。
天雷無妄 » 六三爻辭
2011/01/11 23:54
《周易正義》2508-無妄六三
[b]●[六三:無妄之災,或繫之牛。行人之得,邑人之災。][/b] 以陰居陽,行違謙順,是「無妄」之所以為災也。 牛者稼穡之資也。二以不耕而獲,「利有攸往」,而三為不順之行, 故「或繫之牛」,是有司之

觀看全文 (242 字)