Skip navigation
專業論命首選:論命平台
天雷無妄 六二
象曰:不耕獲,未富也。
彖曰:無妄,剛自外來,而為主於內。動而健,剛中而應,大亨以正,天之命也。其匪正有眚,不利有攸往。無妄之往,何之矣?天命不佑,行矣哉?
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 前途倒戈,有不勝而勝之象。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 不謀而獲,卻得大利。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運得其正,自有意外收獲。大利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅想是承繼之產,或為人經營莊舍。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 「勿藥有喜」。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在外得利,一時未歸。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 是招贅之親。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天雷無妄 » 六二
2013/07/21 11:27
《高島斷易》2505-無妄 六二
六二,不耕穫,不菑畬,則利有攸往。 《象傳》曰:不耕穫,未富也。 [乾]為郊野,[震]為禾稼,故爻取農象。 耕而有獲,菑而有畲,原非意外期望; 然以耕而期獲,以菑而期畲,心有期望,

觀看全文 (311 字)

天雷無妄 » 六二
2011/01/08 18:15
東京青山有一富商,自二三世來,分為本末兩家,末家常守勤儉,家業益昌,本家不善治產,游惰相承,家業凋落…
東京青山有一富商,自二三世來,分為本末兩家,末家常守勤儉,家業益昌;本家不善治產,遊惰相承,家業凋落。 末家雖屢屢分金相助,如運雪填井,其消立盡。 本家計窮,竊欲吞末家之產,召喚末家主人相

觀看全文 (351 字)

天雷無妄 » 六二
2011/01/08 18:04
明治十四年(1881)一月,余浴於熱海,同浴者有華族島津公及成島柳北等,暇時相與攀談。既而大隈、伊藤、井上諸君亦來浴,時大隈君顧眾曰:「方今俄清兩國互爭境界,兩國派出委員,議論不決,和戰未定,各國之所注目也。高島氏幸為一占。」余乃應命,筮得無妄之履。
清為我鄰邦,以內卦充之,外卦為俄。 無妄內卦為震,震為木,譬猶木槌;外卦為乾,乾為金,譬猶巨鐘。 今觀清國政府,力尚不足,以清拒俄,譬猶以木槌叩巨鐘,巨鐘依然,而木槌早已摧矣。故知清必不抗俄,必以

觀看全文 (128 字)