Skip navigation
專業論命首選:論命平台
天雷無妄 六二 象曰 不耕獲,未富也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 前途倒戈,有不勝而勝之象。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 不謀而獲,卻得大利。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運得其正,自有意外收獲。大利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅想是承繼之產,或為人經營莊舍。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 「勿藥有喜」。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在外得利,一時未歸。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 是招贅之親。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
天雷無妄 » 六二象曰
2011/01/11 23:51
《周易正義》2507-無妄六二 象辭
[b]●[《象》曰:「不耕獲」,未富也。][/b] [疏]正義曰: 釋「不耕而獲」之義。 不敢前耕,但守後獲者,未敢以耕耕之與獲,俱為己事。 唯為後獲,不敢先耕事。既闕初,不擅其美,故云「未富也」。

觀看全文 (68 字)