Skip navigation
卦主
地雷復 六四 象曰 中行獨復,以從道也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防中道設伏。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 謀劃精當,不失其正,資本未充,為可惜也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 氣運柔弱,意欲振興,惜力不逮。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 女眷多,男丁少,未免有獨寐寤歌之概。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 虛弱之症,宜從初治之醫調治。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 至中路復回,得伴再歸。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 宜從前媒。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 半途覓之。
地雷復 » 六四象曰
2011/01/12 11:49
《周易正義》2411-復六四 象辭
●[《象》曰:「中行獨復」,以從道也。]

觀看全文 (15 字)