Skip navigation
卦主
地雷復 彖曰 復亨﹔剛反,動而以順行,是以出入無疾,朋來無咎。反復其道,七日來復,天行也。利有攸往,剛長也。復其見天地之心乎?
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防敵軍埋伏地雷,須暫停戰,以養兵力。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貨物完備,時價亦動,宜暫停售,必得利也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好運初來,尚未發動,靜以待之,自然獲吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅現時閉歇,須待春時,方可遷居。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是痰火之症,飲食不進,交冬令宜防。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 冬季不歸,開春歸來。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 一時難覓,日後可得。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 一時不能審結。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 現因媒人尚未往說,春初可成。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,交春分產。
地雷復 » 彖曰
2013/07/01 16:45
《高島斷易》2402-復 彖辭
《彖傳》曰: 復,亨,剛反。 動而以順行,是以出入无疾,朋來无咎。 反復其道,七日來復,天行也。 利有攸往,剛長也。 復其見天地之心乎。 「復,亨」,謂陽剛消極而來復,復則陽漸長而亨通

觀看全文 (1324 字)

地雷復 » 彖曰
2011/01/11 21:38
《周易正義》2402-復 彖辭
[b]●[《彖》曰:「復,亨」,剛反動而以順行,是以「出入無疾」,朋來無咎。][/b] 入則為反,出則剛長,故「無疾」。疾猶病也。「朋來無咎」,「朋」謂陽也。 [疏]「彖曰」至「無咎」。 ○正義曰:

觀看全文 (1270 字)