Skip navigation
卦主
地雷復 卦辭 復:亨。出入無疾,朋來無咎。反復其道,七日來復,利有攸往。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防敵軍埋伏地雷,須暫停戰,以養兵力。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貨物完備,時價亦動,宜暫停售,必得利也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 好運初來,尚未發動,靜以待之,自然獲吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅現時閉歇,須待春時,方可遷居。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是痰火之症,飲食不進,交冬令宜防。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 冬季不歸,開春歸來。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 一時難覓,日後可得。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 一時不能審結。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 現因媒人尚未往說,春初可成。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,交春分產。
地雷復 » 卦辭
2013/07/01 16:44
《高島斷易》2401-復 卦辭
復從彳、行貌,從复、行故道也,有「去而復來,消而復息」之義。 所謂以坤牝乾,滅出復震,為餘慶也,故名曰復。 為卦[坤]上[震]下,一陽在五陰之下,陰極而陽復, 與[剥]相反,與[姤]旁通

觀看全文 (310 字)

地雷復 » 卦辭
2011/01/11 21:31
《周易正義》2401-復 卦辭
震下坤上。 [b]●[復:亨。出入無疾,朋來無咎。反復其道,七日來復,利有攸往。][/b] [疏]正義曰: 「復亨」者,陽氣反復而得亨通,故云「復亨」也。 「出入無疾」者,出則剛長,入則陽反,理會其

觀看全文 (168 字)