Skip navigation
卦主
山火賁 象曰 山下有火,賁﹔君子以明庶政,無敢折獄。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 前面有山,未易進攻。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 主經理人才幹強明,足以任事;但精明者必刻利,還宜留意。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正當發動,百事順適,但上有阻止,未能遂意徑行。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 欲歸又止,尚未定也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 恐宅中時有火光發動,幸即撲滅,無大害也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是鬱火上蒸之症,宜息火,猶不可過用寒劑,致真火撲滅。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
山火賁 » 象曰
2013/09/08 10:38
《高島斷易》2203-賁 象辭
《大象》曰:山下有火,賁,君子以明庶政,無敢折獄。 [艮]山之下有[離]火, [艮],一陽高出二陰之上,陽塞於外而不通,故止; [離],二陽之中含一陰,是內虛而含明,故明。 君子法之

觀看全文 (330 字)

山火賁 » 象曰
2011/01/12 00:33
《周易正義》2203-賁 象辭
[b]●[《象》曰:山下有火,賁。君子以明庶政,無敢折獄。][/b] 處賁之時,止物以文明,不可以威刑,故「君子以明庶政」,而「無敢折獄」。 [疏]正義曰: 「山下有火賁」者,欲見火上照山,有光明文

觀看全文 (130 字)