Skip navigation
風地觀 六四
象曰:觀國之光,尚賓也。
彖曰:大觀在上,順而巽,中正以觀天下。觀,盥而不荐,有孚顒若,下觀而化也。觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 必得大捷,論功邀賞,垂名竹帛。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜販運出洋,不特獲利,且可得名。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下當盛運,求利可,求名尤佳。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 主有喜事臨門,光增閭里。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 不利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 不歸。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 得直。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,主貴。
風地觀 » 六四卦象
2013/04/14 23:57
周史為陳厲公筮敬仲之生
二十二年,春,陳人殺其大子御寇,陳公子[b]完[/b]與[b]顓孫[/b]奔齊,顓孫自齊來奔,齊侯使敬仲為卿。 辭曰:「羈旅之臣,幸若獲宥。及於寬政,赦其不閑於教訓,而免於罪戾,弛於負擔,君之惠也,

觀看全文 (1212 字)

風地觀 » 六四卦象
2011/01/09 00:16
明治七年(1876),占某貴顯渡航清國,筮得觀之否。
觀者四陰得時,上逼二陽之卦,有臣民得勢,將犯君位之象。 今占得四爻,貴顯渡航清國,將與彼國有談判之事,貴顯必能發揚國威不辱君命,將發我國之光,為外人所仰觀。彼國之王,當必以賓禮相敬待也,謂之「觀國之

觀看全文 (108 字)