Skip navigation
風地觀 六二
象曰:窺觀女貞,亦可醜也。
彖曰:大觀在上,順而巽,中正以觀天下。觀,盥而不荐,有孚顒若,下觀而化也。觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 蠶絲業大利,餘不佳。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運不佳,只宜株守,若婦女占之,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是婦女主家,利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是陰寒之症,無害。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 須攜眷同往,若行人,必攜眷偕歸。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 恐在門隙之間,闚探得之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風地觀 » 六二卦象
2011/01/09 00:15
明治二十三年(1890),占貴族院,筮得觀之渙。
爻辭曰:「六二,窺觀,利女貞。」 斷曰: 二與五應,五爻陽剛為政府,居高而下觀人民; 二爻陰柔為人民,在下而仰觀政府,上下相應也。 乃二爻不能正觀,而曰「闚觀」,以其陰柔,故為「女子」

觀看全文 (517 字)