Skip navigation
風地觀 六二 象曰 窺觀女貞,亦可醜也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 蠶絲業大利,餘不佳。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運不佳,只宜株守,若婦女占之,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是婦女主家,利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是陰寒之症,無害。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 須攜眷同往,若行人,必攜眷偕歸。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 恐在門隙之間,闚探得之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風地觀 » 六二象曰
2011/01/11 09:10
《周易正義》2007-觀六二 象辭
[b]●[《象》曰:「闚觀,女貞」,亦可醜也。][/b]

觀看全文 (17 字)