Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 蠶絲業大利,餘不佳。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運不佳,只宜株守,若婦女占之,大利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是婦女主家,利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是陰寒之症,無害。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 須攜眷同往,若行人,必攜眷偕歸。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 恐在門隙之間,闚探得之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風地觀 » 六二爻辭
2011/01/11 09:09
《周易正義》2006-觀六二
[b]●[六二:闚觀,利女貞。][/b] 處在於內,無所鑒見。體性柔弱,從順而已。猶有應焉,不為全蒙,所見者狹,故曰「闚觀」。 居觀得位,柔順寡見,故曰「利女貞」,婦人之道也。 處「大觀」之時,居中得

觀看全文 (212 字)