Skip navigation
風地觀 初六
象曰:初六童觀,小人道也。
彖曰:大觀在上,順而巽,中正以觀天下。觀,盥而不荐,有孚顒若,下觀而化也。觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防有小勝大敗。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 初立場面,只宜就小,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 初運未佳,幸無大礙。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有童僕偷竊之患。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 小人無礙,大人不利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 自幼結親,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 宜就近,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 防為小兒拋棄。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
風地觀 » 初六卦象
2011/01/14 02:35
友人來告曰:「偶得某豪商招待狀,余同業中,亦當集會,請占此日接待之景況如何?」筮得觀之益。
此卦《彖》辭曰「大觀在上」,必是一絕大集會也。 今占得初爻,初陰在下,地位甚卑,在足下見識高遠,老成簡練,余所知也。 爻辭曰「童觀,小人無咎」,恐有屈尊就卑之嫌。接遇如此,小人尚可,君子未免不快於

觀看全文 (157 字)

風地觀 » 初六卦象
2011/01/09 00:15
某石炭會社員來曰:當某局石炭購入,試驗甲乙石炭之火力,然後將付之入札,請占其勝敗如何?筮得觀之益。
觀者見也,見石炭之真質也。今某局方購入石炭,試驗火力,然後競爭入札,可謂行公平之法則者也,謂之「大觀在上,中正以觀天下」。 今占得初爻,初六在下,僻處遠方,曰「童觀」,以幼童見識,昏愚短淺,蓋指

觀看全文 (144 字)