Skip navigation
風地觀 彖曰 大觀在上,順而巽,中正以觀天下。觀,盥而不荐,有孚顒若,下觀而化也。觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有風雷疾卷之勢,可以掠得土地,收獲民眾。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運洋貨,風險須防。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正當振作有為,宜出外歷覽,不宜杜門靜守。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 得平勻斷結。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅中或舊有供奉神佛,或皈入教門之家,或是家主設館教徒。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 風濕之症,宜流行活動,血調而風自息。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 天時 有風即晴。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 遠遊吉,傳教更好。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 初在地上,被風吹遠,宜遍尋之。可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
風地觀 » 彖曰
2013/09/05 00:27
《高島斷易》2002-觀 彖辭
《彖傳》曰: 大觀在上,順而巽,中正以觀天下。 觀,盥而不薦,有孚顒若,下觀而化也。 觀天之神道,而四時不忒,聖人以神道設教,而天下服矣。 是此卦兩剛四柔,兩剛在上,四柔在下,剛為大,柔為

觀看全文 (2015 字)

風地觀 » 彖曰
2011/01/11 09:00
《周易正義》2002-觀 彖辭
[b]●[《彖》曰:大觀在上,][/b] 下賤而上貴也。 [疏]正義曰: 謂大為在下,所觀唯在於上,由在上既貴,故在下大觀。今大觀在於上。 [b]●[順而巽,中正以觀天下,觀。][/b] [b]●

觀看全文 (430 字)