Skip navigation
卦主
風地觀 象曰 風行地上,觀﹔先王以省方,觀民設教。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有風雷疾卷之勢,可以掠得土地,收獲民眾。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運洋貨,風險須防。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正當振作有為,宜出外歷覽,不宜杜門靜守。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 得平勻斷結。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅中或舊有供奉神佛,或皈入教門之家,或是家主設館教徒。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 風濕之症,宜流行活動,血調而風自息。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 天時 有風即晴。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 遠遊吉,傳教更好。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 初在地上,被風吹遠,宜遍尋之。可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
風地觀 » 象曰
2013/09/05 00:28
《高島斷易》2003-觀 象辭
《大象》曰:風行地上,觀,先王以省方觀民設教。 [坤]為地,為國土,為眾;[巽]為風,為命令。 此卦「風行地上」,有「施教於民」之象。 「方」者,謂四方; 「省方」者,省察四方民心

觀看全文 (426 字)

風地觀 » 象曰
2011/01/11 09:01
《周易正義》2003-觀 象辭
[b]●[《象》曰:風行地上,觀。先王以省方觀民設教。][/b] [疏]正義曰: 「風行地上」者,風主號令行於地上,猶如先王設教在於民上,故云「風行地上觀」也。 「先王以省方觀民設教」者,以省視萬方,觀看民之風俗,以設於教,非諸侯以下之所為,故云「先王」也。

觀看全文 (96 字)