Skip navigation
風地觀 卦辭 觀:盥而不荐,有孚顒若。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有風雷疾卷之勢,可以掠得土地,收獲民眾。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運洋貨,風險須防。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正當振作有為,宜出外歷覽,不宜杜門靜守。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 得平勻斷結。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅中或舊有供奉神佛,或皈入教門之家,或是家主設館教徒。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 風濕之症,宜流行活動,血調而風自息。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 天時 有風即晴。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 遠遊吉,傳教更好。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 初在地上,被風吹遠,宜遍尋之。可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
風地觀 » 卦辭
2013/09/05 00:27
《高島斷易》2001-觀 卦辭
按「觀」字,從雚,從見。雚即鸛,似鴻而大。鸛有白黑二種,白鸛巢樹。 鸛又能察時審變,每天陰晴雨雪,大風大水,氣候不常,向樹上瞻望, 隨所見之上下,以為趨避。故土人亦皆視鸛之飛鳴止食,以占常變。

觀看全文 (458 字)

風地觀 » 卦辭
2011/01/11 08:56
《周易正義》2001-觀 卦辭
坤下巽上。 [b]●[觀:盥而不薦,有孚顒若。][/b] 王道之可觀者,莫盛乎宗廟。 宗廟之可觀者,莫盛於盥也。 至薦簡略,不足復觀,故觀盥而不觀薦也。 孔子曰:「禘自既灌而往者,吾不欲觀之矣。」盡夫

觀看全文 (284 字)