Skip navigation
專業論命首選:論命平台
坤為地 用六 象曰 用六永貞,以大終也。
坤為地 » 用六象曰
2011/01/06 20:21
《周易正義》0217-坤用六 象辭
●[《象》曰:用六,「永貞」,以大終也。] 能以永貞大終者也。 [疏]正義曰: 「以大終」者,釋「永貞」之義,既能用此柔順,長守貞正,所以廣大而終也。 若不用永貞,則是柔而又圓,即前注云「求安難」矣。 此「永貞」即坤卦之下「安貞吉」是也。

觀看全文 (85 字)