Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
坤為地 用六 爻辭 利永貞。
坤為地 » 用六爻辭
2011/01/06 20:20
《周易正義》0216-坤用六
●[用六:利永貞。] 用六之利,「利永貞」也。 [疏]正義曰: 「用六,利永貞」者,此坤之六爻裛辭也。 言坤之所用,用此眾爻之六,六是柔順,不可純柔,故利在永貞。 永,長也。貞,正也。言長能貞正也。

觀看全文 (70 字)