Skip navigation
專業論命首選:論命平台
坤為地 六四 象曰 括囊無咎,慎不害也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 六四重陰,當閉塞之時,雖有智,囊其才,無所施其計謀也,是宜閉關不戰,如囊之括其口,斯無咎矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 四巽爻,巽為商,為利,巽「近利市三倍」之謂也。兹爻曰「括囊」,是明亦閉囊之象,知必昔日得利,財已入囊,不使復出也故曰「括囊。无咎。无譽。」。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 四重卦,動當否位,文言曰「天地閉」,「括囊」者,閉口也。天地且閉,何有於功名?若妄意干進求名,適足致禍,有譽反有咎矣。宜慎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 六四以陰居陰,履非中正,是宅必在山谷幽僻之處,宜隱遁者居之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,或得孿生二女。
坤為地 » 六四象曰
2011/01/06 19:52
《周易正義》0211-坤六四 象辭
[b]●[《象》曰:「括囊無咎」,慎不害也。][/b] [疏]正義曰: 「慎不害」者,釋所以「括囊無咎」之義。 曰其謹慎,不與物競,故不被害也。

觀看全文 (47 字)