Skip navigation
專業論命首選:論命平台
坤為地 六三
象曰:含章可貞﹔以時發也。或從王事,知光大也。
彖曰:至哉坤元,萬物資生,乃順承天。坤厚載物,德合無疆。含弘光大,品物咸亨。牝馬地類,行地無疆,柔順利貞。君子攸行,先迷失道,後順得常。西南得朋,乃與類行﹔東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地無疆。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 爻曰「含章可貞」,言平時含蓄才智,斂藏不露,一旦從事,自能致勝,即不成功,亦無大敗。故曰「无成有終」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坤地也,百貨皆生於地,商能蓄積百貨,故曰「含章」。凡從事營商者,貿遷百貨以時發售,故曰「時發」。坤內卦至三而極,正盛滿之地,故曰「光大」。是以一時雖或未成,知必有終也。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 凡求名者,最宜待時,時未當發,「含章可貞」;時而當發,出從王事。知此道者必能保功名以終也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 玩「无成有終」句義,知不可藥救矣。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
坤為地 » 六三
2013/07/24 19:38
《高島斷易》0206-坤 六三
六三,含章可貞,或從王事,無成有終。 《象傳》曰:含章可貞,以時發也。或從王事,知光大也。 三爻不中不正,而居內卦之極,改革之地,其心術行為,不能無不中不正之失; 且柔順之臣,與六五之君

觀看全文 (616 字)

坤為地 » 六三
2011/01/04 23:19
明治十九年(1886),占知友柳田某氣運,筮得坤之謙。
坤之時,柔順而亨也。 《彖》曰「利牝馬之貞」,牝馬負重而為人用,即勞而無居之意也;又曰「君子有攸往」,先迷而後得主,利」,謂不能得名譽,唯得奉給。 三爻值有為之地,爻辭曰:「含章可貞。或從王事,無成

觀看全文 (336 字)