Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
坤為地 六三 象曰 含章可貞﹔以時發也。或從王事,知光大也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 爻曰「含章可貞」,言平時含蓄才智,斂藏不露,一旦從事,自能致勝,即不成功,亦無大敗。故曰「无成有終」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坤地也,百貨皆生於地,商能蓄積百貨,故曰「含章」。凡從事營商者,貿遷百貨以時發售,故曰「時發」。坤內卦至三而極,正盛滿之地,故曰「光大」。是以一時雖或未成,知必有終也。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 凡求名者,最宜待時,時未當發,「含章可貞」;時而當發,出從王事。知此道者必能保功名以終也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 玩「无成有終」句義,知不可藥救矣。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
坤為地 » 六三象曰
2011/01/06 19:35
《周易正義》0209-坤六三 象辭
●[《象》曰:「含章可貞」,以時發也,「或從王事」,知光大也。] 知慮光大,故不擅其美。 [疏]「《象》曰」至「知光大也」。 ○正義曰: 「含章可貞,以時發」者,夫子釋「含章」之義,以身居陰極,不敢

觀看全文 (132 字)