Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
坤為地 六二
象曰:六二之動,直以方也。不習無不利,地道光也。
彖曰:至哉坤元,萬物資生,乃順承天。坤厚載物,德合無疆。含弘光大,品物咸亨。牝馬地類,行地無疆,柔順利貞。君子攸行,先迷失道,後順得常。西南得朋,乃與類行﹔東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地無疆。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 戰之道以得地勢為要,動以其方,勢大力強,可一戰而定也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 六二坤之本位,「直方」者地之性,「大」者地之用,知其營業必是地產,如穀米、木材、絲棉之類。「不習无不利」,習與襲通,謂不煩重筮而知其獲利也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 二爻居中得位,動而獲利,言不待修營而功自成,其成名也必矣。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 「直方大」,地道也,妻道通於地道,故婚娶亦利。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 六二中正,居宅得宜,故曰「地道光也」。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 爻曰「直方大」,知其素体強壯,不藥有喜。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
坤為地 » 六二
2013/07/24 19:37
《高島斷易》0205-坤 六二
六二,直方大,不習無不利。 《象傳》曰:六二之動,直以方也。不習無不利,地道光也。 二爻以陰居陰,即[坤]之主爻,故有上人之勢也。 蓋[乾]之九五,[坤]之六二,各居陰陽之本位,而合

觀看全文 (658 字)

坤為地 » 六二
2011/01/04 23:13
明治三十年(1897)六月,余趨愛知攝綿土製造所。該製造所,屬小兒嘉兵衛所擔當,因赴愛知縣廳,晤江木知事及吉田書記官。書記官曰「今者將興築埠頭於治下熱田,以圖名古屋市之便利,其費凡二百四十萬。欲提出此議與縣會,為其大業,知事及余,深疑縣會之贊否如何,踟躕久之。子幸占其成否。」筮得坤之師。
坤之為卦,上下皆柔順而無一毫間隔。況坤卦主利,而此事尤屬平直方正,大有利益。 事成之後,不特當縣獲利,即他縣亦得利便。後必得縣會眾員贊成,不容疑也。 知事及書記官聞之大喜,速附之於縣會之議,議員中四十

觀看全文 (101 字)

坤為地 » 六二
2011/01/04 23:11
明治二十三年(1890)一月,占伊藤伯氣運,筮得坤之師。
坤者地也,地之德順也,順者臣之道也。此爻中正而為一卦之主。 夫地之為物,載華岳而不重,振河海而不泄,稟天氣而生育萬物者也。今占大臣而得此爻,是其負世務之重而能堪其位,奉至尊之命而能盡其職。且此爻柔順中

觀看全文 (226 字)