Skip navigation
專業論命首選:論命平台
坤為地 彖曰 至哉坤元,萬物資生,乃順承天。坤厚載物,德合無疆。含弘光大,品物咸亨。牝馬地類,行地無疆,柔順利貞。君子攸行,先迷失道,後順得常。西南得朋,乃與類行﹔東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地無疆。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 坤為地,為眾,勢者有力之稱。在行軍,既得其地,復得其勢,又得其眾,宜乎攻無不克矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坤為富,為財,為積,為聚,皆營商吉兆也。曰厚德載物,德者得也,可必得滿載而歸。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上者能法坤德之厚,積厚流光,自得聲名顯遠。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 坤順也,柔順而已,地道也,即婦道也,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 知此宅勝占地勢,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
坤為地 » 彖曰
2013/07/24 19:35
《高島斷易》0202-坤 彖辭
《彖傳》曰: 至哉坤元,萬物資生,乃順承天。 坤厚載物,德合无疆,含弘光大,品物咸亨。 牝馬地類,行地无疆,柔順利貞,君子攸行。 先迷失道,後順得常,西南得朋,乃與類行,東北喪朋,乃終有慶。

觀看全文 (1200 字)

坤為地 » 彖曰
2011/01/06 19:12
《周易正義》0202-坤 彖辭
[b]●[《彖》曰:至哉坤元!萬物資生,乃順承天,坤厚載物,德合無疆。含弘光大,品物咸亨,牝馬地類,行地無疆。][/b] 地之所以得「無疆」者,以卑順行之故也。乾以龍禦天,坤以馬行地。 [疏]「《彖

觀看全文 (862 字)