Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
坤為地 象曰 地勢坤,君子以厚德載物。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 坤為地,為眾,勢者有力之稱。在行軍,既得其地,復得其勢,又得其眾,宜乎攻無不克矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坤為富,為財,為積,為聚,皆營商吉兆也。曰厚德載物,德者得也,可必得滿載而歸。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上者能法坤德之厚,積厚流光,自得聲名顯遠。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 坤順也,柔順而已,地道也,即婦道也,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 知此宅勝占地勢,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
坤為地 » 象曰
2013/07/24 19:35
《高島斷易》0203-坤 象辭
《大象》曰:地勢坤,君子以厚德載物。 [坤]之為象,兩[坤]相重,一下一上,如地形之高下相似。 天以氣運,故[乾]曰:「天行」;地以形載,故[坤]曰:「地勢」。 蓋地有高低,而丘陵山

觀看全文 (462 字)

坤為地 » 象曰
2011/01/06 19:13
《周易正義》0203-坤 象辭
[b]●[《象》曰:地勢坤。][/b] 地形不順,其勢順。 [疏]正義曰: 地勢方直,是不順也。其勢承天,是其順也。 [b]●[君子以厚德載物。][/b] [疏]正義曰: 君子用此地之厚德容載萬物。 言「君子」者,亦包公卿諸侯之等,但「厚德載物」,隨分多少,非如至聖載物之極也。

觀看全文 (97 字)