Skip navigation
卦主
地澤臨 上六 象曰 敦臨之吉,志在內也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜增兵益餉,以保護內地為要。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販賣內地,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下好運已終,惟其存心忠厚,故得無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 培養元氣,勿藥有喜。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 世代忠厚,內外肅穆。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即日可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 即在家內,未嘗失也。
地澤臨 » 上六象曰
2011/01/11 22:33
《周易正義》1915-臨上六 象辭
●[象曰:「敦臨」之吉,志在內也。] [疏]正義曰: 釋「敦臨吉」之義。雖在上卦之極,志意恆在於內之二陽,意在助賢,故得吉也。

觀看全文 (46 字)