Skip navigation
卦主
地澤臨 六五
象曰:大君之宜,行中之謂也。
彖曰:臨,剛浸而長。說而順,剛中而應,大亨以正,天之道也。至于八月有凶,消不久也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 能得軍心,斯知己知彼,戰無不勝。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 知往知來,通曉商情,自然獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下運得其時,又得好人相助,事事宜成。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 當得良醫,詳知病由,治之自然得愈。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 有五福臨門之兆。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 尚在半途,後日可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 宜室宜家,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,主貴。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 有人拾得,久後自知。
地澤臨 » 六五
2013/07/02 05:20
《高島斷易》1908-臨 六五
六五,知臨,大君之宜,吉。 《象傳》曰:大君之宜,行中之謂也。 「知」者,智也。「智臨」者,知人善任之謂也。 夫以一人之身,臨天下之廣,自任其智,適足以為不智, 惟能取天下之善,任

觀看全文 (304 字)

地澤臨 » 六五
2011/01/14 16:52
明治三十年(1897)五月十二日,訪橫山孫一郎氏於東京山下町。雨宮敬二郎、小野金六兩氏亦在其座,謂余曰:「無輩昨年以來,欲使英國左美以而商會,買我國公債,極力斡旋,然價值不適,苦慮久之,請占此買賣約券成否?」筮得臨之節。
臨者,彼此互相臨之謂也。蓋此卦以兌少女,與坤老母,有相順相悅之象,公債買賣,意亦如此。 我得戰勝償金,欲益擴張軍備,示威信於各國,堅固國家之基礎,因賣公債,俾補不足,彼商會亦將賣與本國低利之商人

觀看全文 (140 字)

地澤臨 » 六五
2011/01/09 13:45
明治二十二年(1889),占某貴顯氣運,筮得臨之節。
此爻居五,為大君之位,爻曰「智臨」,有大君之象,非人臣所宜。 今為某貴顯占得此爻,五與二相應,五君,二臣也,當以二爻為某貴顯。 「智臨」者大君,受大君所知者,某貴顯也。受大君之知以臨政,凡有善政,

觀看全文 (242 字)