Skip navigation
卦主
地澤臨 六三 象曰 甘臨,位不當也。既憂之,咎不長也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 屯營地位不當,遷營則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 店基不得其位,惟販運糖業則佳。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運既不佳,行亦不正,幸能知悔,後運可望。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 藥不對症,宜進苦辛之劑,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 屋運不佳,宜遷徙為吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 外不得利,近時可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 不合。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,恐難長養。
地澤臨 » 六三象曰
2011/01/11 22:27
《周易正義》1909-臨六三 象辭
●[《象》曰:「甘臨」,位不當也。「既憂之」,咎不長也。] [疏]正義曰: 「既憂之,咎不長」者,能盡憂其事,改過自脩,其咎則止,不復長久,故「無咎」也。

觀看全文 (52 字)