Skip navigation
卦主
地澤臨 卦象
象曰:澤上有地,臨﹔君子以教思無窮,容保民無疆。
彖曰:臨,剛浸而長。說而順,剛中而應,大亨以正,天之道也。至于八月有凶,消不久也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 其陣宜臨水處,不特一時得勝,且有萬民歸服之象。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 澤為貨物,地為販運之地也,得此占,其獲利厚而尤遠。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下作事,恰如一潭活水,流行自在,好運正長。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐久久不了。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅必近水澤之鄉,家業正旺,財丁兩盛。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 其命可保,其病必延久,一時難愈。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 兩姓和合,五世其昌。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一時未歸。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 川岸處覓之可得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
地澤臨 » 卦象
2011/01/31 01:31
《周易注》 臨
[b]臨,元亨,利貞。至于八月有凶。[/b] [b]彖曰:臨,剛浸而長。說而順,剛中而應,大亨以正,天之道也。[/b] 【注】陽轉進長,陰道日消;君子日長,小人日憂;大亨以正之義。 [b]至于八

觀看全文 (613 字)

地澤臨 » 卦象
2011/01/18 23:29
《京房易傳》 兌下坤上 臨
陽長陰消悅而順,金土應候剛柔分。震入兌,二陽剛,本體陰柔降入臨。臨者,大也。陽爻健順,陽交退散。《易》曰:「君子之道」。《易》云:「至於八月有凶」。(虎易註:此處脫漏有字。)(建丑至未也。)陽長,六爻

觀看全文 (311 字)

地澤臨 » 卦象
2011/01/05 04:54
《周易本義》臨卦
●[臨 兌下坤上] [b]●[臨,元亨,利貞。至于八月有凶。][/b] 臨,進而淩逼於物也。二陽浸長以逼於陰,故為臨。 十二月之卦也。又,其為卦,下兌說,上坤順。 九二以剛居中,上應六五,故占者大亨而

觀看全文 (650 字)