Skip navigation
卦主
山風蠱 九二
象曰:幹母之蠱,得中道也。
彖曰:蠱,剛上而柔下,巽而止,蠱。蠱,元亨,而天下治也。利涉大川,往有事也。先甲三日,後甲三日,終則有始,天行也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防有陰險,不可直進。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 防有舊債積弊等事,宜寬緩調處。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下貴將順調劑,不可草率。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在半途,後日可歸。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 恐有母党擅權啟釁,宜忍耐善處。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 壯年防是瘧母痞坱等疾,小兒或是胎氣不足,宜服柔和之劑。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 當得佳婦。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 得。
山風蠱 » 九二
2013/08/12 14:06
《高島斷易》1805-蠱 九二
九二,幹母之蠱,不可貞。 《象傳》曰:幹母之蠱,得中道也。 「幹蠱」之解,見初爻下。 此爻體[巽],以剛中之才,上應六五,[巽]順而得中道者也。 初爻言「考」,二爻言「母」,是父殁

觀看全文 (417 字)

山風蠱 » 九二
2011/01/22 22:41
占明治三十年(1897)教育氣運,筮得蠱之艮。
此卦山下有風,風為巽,入山為艮止,是風在山中,入而不出。風字從蟲,故致久鬱生蟲,蟲無餌,則同類相食,故名曰蠱。就國家上見之,是風化不通,人心敗壞之象。 夫人有身有心,故教育亦即在治身治心兩事。治身首

觀看全文 (702 字)

山風蠱 » 九二
2011/01/09 13:13
友人某來告曰:「余之親族某殁後,因其家所關,親族將為之集會妥議,苦難處分,意見未決,為請一筮。」筮得蠱之艮。
蠱者山下有風,剛柔不接,有因而生蟲之象,巽為風,為長女,艮為山,為少男,是寡婦幼子主家政也。 蠱者腹中之蟲,淫晦而生,且有淫惑之事。今親族若欲顯發其隱事,勢必至破裂,其蠱之禍益甚。 二爻曰

觀看全文 (260 字)