Skip navigation
卦主
山風蠱 卦象
象曰:山下有風,蠱﹔君子以振民育德。
彖曰:蠱,剛上而柔下,巽而止,蠱。蠱,元亨,而天下治也。利涉大川,往有事也。先甲三日,後甲三日,終則有始,天行也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 屯營宜就曠地,不宜近山,防有風鶴之驚。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 防貨物堆積致壞,宜急起販運出售。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下好運方來,須力圖振作,可改舊觀。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 想是聽人蠱惑所致,宜即罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 須整肅門庭,凜誨淫蠱惑之戒。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 防巫蠱咒詛,或腹患蠱毒之症。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 恐有男女私情。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 防阻風。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 其物已壞。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 防有異胎。
山風蠱 » 卦象
2013/04/13 01:15
醫和論晉平公疾如蠱
《左傳●昭公元年》 晉侯求醫於秦,秦伯使醫和視之,曰:「疾不可為也,是謂近女室,疾如蠱。非鬼非食,惑以喪志。良臣將死,天命不祐。」 公曰:「女不可近乎?」 對曰:「節之。先王之樂,所以節百事也,故有五

觀看全文 (395 字)

1 山風蠱 » 卦象
2013/04/12 11:07
卜徒父為秦穆公筮伐晉
《左傳·僖公十五年》: 晉侯之入也,秦穆姬屬賈君焉,且曰:“盡納群公子。”晉侯烝於賈君,又不納群公子,是以穆姬怨之。晉侯許賂中大夫,既而皆背之。賂秦伯以河外列城五,東盡虢略,南及華山,內及解梁城,既而

觀看全文 (1046 字)

山風蠱 » 卦象
2011/01/31 01:29
《周易注》 蠱
[b]蠱,元亨,利涉大川。先甲三日,後甲三日。[/b] [b]彖曰:蠱,剛上而柔下,[/b] 【注】上剛可以斷制,下柔可以施令。 [b]巽而止,蠱。[/b] 【注】既巽又止,不競爭也。有事而无

觀看全文 (664 字)

山風蠱 » 卦象
2011/01/20 12:19
《京房易傳》 巽下艮上 蠱
適六爻,陰陽上下,本道存也。氣運周而復始。山下見風,止而順;內互悅而動。《易》云:「蠱者,事也」。(虎易註:「蠱者,事也」。語出序卦傳。)先甲後甲,事分而令行。金土合木象,複本曰歸魂。與震為飛伏。

觀看全文 (314 字)

山風蠱 » 卦象
2011/01/05 04:48
《周易本義》蠱卦
●[蠱 巽下艮上] [b]●[蠱,元亨,利涉大川。先甲三日,後甲三日。][/b] 先,息薦反。後,胡豆反。 蠱,壞極而有事也。 其卦艮剛居上,巽柔居下,上下不交。下卑巽而上苟止,故其卦為蠱。 或曰,剛

觀看全文 (782 字)