Skip navigation
命理網大師為您親自解讀2020流年運勢
卦主
澤雷隨 上六 象曰 拘系之,上窮也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 有赤繩繫臂之緣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 堅固結實,穩當可做,但未能事事舒展。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下左支右絀,不甚如意。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 恐防範約束過嚴,家人怨苦。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 禱之則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有桎梏困繫之患。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 是自己包裹藏之,未嘗失也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤雷隨 » 上六象曰
2011/01/11 03:50
《周易正義》1715-隨上六 象辭
●[《象》曰:「拘繫之」,上窮也。] 處於上極,故窮也。 [疏]正義曰:釋「拘繫」之義。 所以須拘繫者,以其在上而窮極,不肯隨從故也。

觀看全文 (48 字)