Skip navigation
卦主
澤雷隨 上六 爻辭 拘系之,乃從維之。王用亨于西山。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 有赤繩繫臂之緣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 堅固結實,穩當可做,但未能事事舒展。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下左支右絀,不甚如意。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 恐防範約束過嚴,家人怨苦。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 禱之則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有桎梏困繫之患。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 是自己包裹藏之,未嘗失也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤雷隨 » 上六爻辭
2011/01/11 17:49
《周易正義》1714-隨上六
●[上六:拘繫之乃從。維之。王用亨於西山。] 隨之為體,陰順陽者也。最處上極,不從者也。隨道巳成,而特不從,故「拘繫之乃從」也。 「率土之濱,莫非王臣」,而為不從,王之所討也,故「維之王用亨於西山」也

觀看全文 (225 字)