Skip navigation
命理網大師為您親自解讀2019流年運勢
卦主
澤雷隨 上六
象曰:拘系之,上窮也。
彖曰:隨,剛來而下柔,動而說,隨。大亨貞,無咎,而天下隨時,隨之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 有赤繩繫臂之緣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 堅固結實,穩當可做,但未能事事舒展。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下左支右絀,不甚如意。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 恐防範約束過嚴,家人怨苦。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 禱之則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有桎梏困繫之患。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 是自己包裹藏之,未嘗失也。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤雷隨 » 上六
2013/07/05 22:58
《高島斷易》1709-隨 上六
上六,拘繫之,乃從維之。王用亨于西山。 《象傳》曰:拘繫之,上窮也。 「拘」者,執而不棄之謂也;「維」者,交結也。 管子曰:「禮義廉恥,謂國之四維,乃維民之道。」 蓋其所隨,極其誠

觀看全文 (526 字)

澤雷隨 » 上六
2011/01/10 05:15
明治二十一年(1898)十月,憲政黨分離為二,舊改進黨稱政本黨,舊自由黨稱憲政黨,各樹旗幟…
明治二十一年(1898)十月,憲政黨分離為二,舊改進黨稱政本黨,舊自由黨稱憲政黨,各樹旗幟。 時策士井上角五郎,尾崎三郎,雨宮敬治郎等,見憲政黨權力之薄,使之提携山縣內閣,乘其虛,將使實行板垣伯

觀看全文 (261 字)

澤雷隨 » 上六
2011/01/10 05:09
南部山本寬次郎氏,余之舊友也。維新之際,赴函館之役,邊地戰爭之時,在將帥中頗有勇武之名。明治十二年(1879)七月,與舊藩士五人,過訪敝廬,謂余曰:君有談《易》之癖,以為快樂,予甚苦之,若換以他樂如何?
南部山本寬次郎氏,余之舊友也。維新之際,赴函館之役,邊地戰爭之時,在將帥中頗有勇武之名。明治十二年(1879)七月,與舊藩士五人,過訪敝廬,謂余曰:君有談《易》之癖,以為快樂,予甚苦之,若換以他樂如何

觀看全文 (435 字)