Skip navigation
卦主
澤雷隨 九五
象曰:孚于嘉,吉﹔位正中也。
彖曰:隨,剛來而下柔,動而說,隨。大亨貞,無咎,而天下隨時,隨之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍眾同心,必獲勝捷。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 以其貨物嘉美,獲利百倍。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下處盛運,萬事獲吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是積善之家,眾咸信從,為一鄉之望也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 百年好合,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 和好。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
澤雷隨 » 九五
2013/07/05 22:57
《高島斷易》1708-隨 九五
九五,孚于嘉,吉。 《象傳》曰:孚于嘉吉,位正中也。 「嘉」者,善也,謂擇善而從之。隨其善者,非隨其人也。 「孚」者,以真實誠一之心,相與感通也。 「吉」者,謂君明臣良,天下從之,無

觀看全文 (352 字)

澤雷隨 » 九五
2011/01/10 05:00
元老院議官某氏,轉任某縣知事,將赴任,請余占施政准則。筮得隨之震。
隨卦有以剛從柔之義,是降尊從卑之象。 今足下治該縣,下從民情,不涉私意,人民自然嘉樂悅豫,可以隨從歸服也,謂之「孚於嘉,吉」。 從前該縣之治,紛爭不絶,某氏赴任之後,因此施治,靜穩平和,乃得無事。

觀看全文 (79 字)

澤雷隨 » 九五
2011/01/10 04:58
明治三年(1870)某月,應某貴顯之召,貴顯曰有一事,為煩一筮,筮得隨之震。
此卦當秋冬之時,震雷藏於兑澤,有強隨弱之象,《彖傳》謂之「剛來而下,柔動而悅,大亨貞,無咎」。 全卦初,二,五,六四爻,以剛隨柔,皆謂得位;四,三二爻,以柔系剛,謂之失位。 惟四爻繫戀於柔,且能率

觀看全文 (153 字)