Skip navigation
卦主
澤雷隨 九四 象曰 隨有獲,其義凶也。有孚在道,明功也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 小勝後,防大敗。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 獲利後,防有意外之禍,必俟辨明方可。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下有凶有吉,利在單月,不利雙月,明年則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 或新買新造,皆不吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 先凶後吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 始審凶,上控則無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 一時難覓,待後方見。
澤雷隨 » 九四象曰
2011/01/11 03:45
《周易正義》1711-隨九四 象辭
●[《象》曰:「隨有獲」,其義凶也。「有孚在道」,明功也。] [疏]正義曰: 「隨有獲其義凶」者,釋「隨有獲貞凶」之意。 九四既有六三、六二,獲得九五之民,為臣而擅君之民,失於臣義,是以宜其凶也。

觀看全文 (103 字)