Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
澤雷隨 六三 爻辭 系丈夫,失小子。隨有求得,利居貞。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 主生擒敵將,必得大捷。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 小往大來,必得利益。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下交正運,求財求名,無不如意。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 家道豐富,但防小兒輩有災。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 大人無妨,小人恐有不利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 主結高親。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 恐生而不育。
澤雷隨 » 六三爻辭
2011/01/11 17:41
《周易正義》1708-隨六三
●[六三:繫丈夫,失小子。隨有求得,利居貞。] 陰之為物,以處隨世,不能獨立,必有繫也。雖體下卦,二巳據初,將何所附? 故舍初繫四,志在「丈夫」。四俱無應,亦欲於巳隨之,則得其所求矣,故曰「隨有求得」

觀看全文 (289 字)