Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
澤雷隨 象曰 澤中有雷,隨﹔君子以嚮晦入宴息。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜退守,明年當小有功,必俟六年,斯敵皆就縳矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有貨一時難售,來春可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運平常,宜暫時晦藏,明年利于遠行,至第五年則可得利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有牢獄之災,明年又防征役遠行。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有伏怪,夜間致多驚懼。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 以明年為利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜在枕席間覓之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤雷隨 » 象曰
2013/07/06 11:50
《高島斷易》1703-隨 象傳
《大象》曰:澤中有雷,隨,君子以向晦入冥息。 此卦以[震]陽陷[兌]陰,有「藏伏」之象。 《象》曰:「澤中有雷,隨。」不曰「雷之動」,而曰「雷之有」, 《本義》以「雷藏澤中」釋之,深得其

觀看全文 (505 字)

澤雷隨 » 象曰
2011/01/11 17:32
《周易正義》1703-隨 象辭
●[《象》曰:澤中有雷,隨,君子以鄉晦入宴息。] 澤中有雷,「動說」之象也。物皆說隨,可以無為,不勞明鑒。故君子「向晦入宴息」也。 [疏]「象曰」至「宴息」。 ○正義曰:《說卦》云:「動萬物者莫疾乎

觀看全文 (140 字)