Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
泽雷随 象曰 澤中有雷,隨﹔君子以嚮晦入宴息。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜退守,明年当小有功,必俟六年,斯敌皆就縳矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有货一时难售,来春可获利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下气运平常,宜暂时晦藏,明年利于远行,至第五年则可得利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有牢狱之灾,明年又防征役远行。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有伏怪,夜间致多惊惧。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即归。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 以明年为利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜在枕席间觅之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。