Skip navigation
卦主
澤雷隨 彖曰 隨,剛來而下柔,動而說,隨。大亨貞,無咎,而天下隨時,隨之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜退守,明年當小有功,必俟六年,斯敵皆就縳矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有貨一時難售,來春可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運平常,宜暫時晦藏,明年利于遠行,至第五年則可得利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有牢獄之災,明年又防征役遠行。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有伏怪,夜間致多驚懼。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 以明年為利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜在枕席間覓之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤雷隨 » 彖曰
2013/07/05 22:49
《高島斷易》1702-隨 彖辭
《彖傳》曰: 隨,剛來而下,柔動而說,隨。 大亨,貞无咎,而天下隨時。 隨時之義大矣哉。 此卦本[坤]下[乾]上之[否],[否]之卦、順以隨健。 今[否]之上爻,下入[坤]之初爻,而為[

觀看全文 (1373 字)

澤雷隨 » 彖曰
2011/01/11 03:29
《周易正義》1702-隨 彖辭
●[《彖》曰:隨,剛來而下柔,動而說,隨。大亨貞,無咎,而天下隨時。隨時之義大矣哉!] 震剛而兌柔也,以剛下柔動而之說,乃得隨也。 為隨而不大通,逆於時也。相隨而不為利,正災之道也。故大通利貞,乃得無

觀看全文 (556 字)