Skip navigation
卦主
澤雷隨 卦辭 隨:元亨利貞,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜退守,明年當小有功,必俟六年,斯敵皆就縳矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有貨一時難售,來春可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運平常,宜暫時晦藏,明年利于遠行,至第五年則可得利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有牢獄之災,明年又防征役遠行。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有伏怪,夜間致多驚懼。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 以明年為利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜在枕席間覓之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤雷隨 » 卦辭
2013/07/05 22:48
《高島斷易》1701-隨 卦辭
[隨]澤上雷下,[震]奮下、[兌]虛上,其中疏流,則內動不自主,而川從外; 從外,故曰「隨」,遂以[隨]名卦。 [兌]為少女,[震]為長男,以少女從長男,是[隨]之意也。 其義其象,皆取

觀看全文 (280 字)

澤雷隨 » 卦辭
2011/01/11 03:26
《周易正義》1701-隨 卦辭
[b]●[隨:元亨,利貞,無咎。][/b] [疏]「隨:元亨,利貞,無咎」。 ○正義曰: 「元亨」者,於相隨之世,必大得亨通。若其不大亨通,則無以相隨,逆於時也。 「利貞」者,相隨之體,須利在得正。

觀看全文 (305 字)