Skip navigation
卦主
澤雷隨 卦象
象曰:澤中有雷,隨﹔君子以嚮晦入宴息。
彖曰:隨,剛來而下柔,動而說,隨。大亨貞,無咎,而天下隨時,隨之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜退守,明年當小有功,必俟六年,斯敵皆就縳矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有貨一時難售,來春可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下氣運平常,宜暫時晦藏,明年利于遠行,至第五年則可得利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有牢獄之災,明年又防征役遠行。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有伏怪,夜間致多驚懼。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 以明年為利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜在枕席間覓之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
澤雷隨 » 卦象
2011/01/31 01:27
《周易注》 隨
[b]隨,元亨利貞,无咎。[/b] [b]彖曰:隨,剛來而下柔,動而說,隨。 大亨貞无咎,而天下隨時。隨時之義大矣哉![/b] 【注】震剛而兌柔也。以剛下柔,動而之說,乃得隨也。為隨而不大通,逆於

觀看全文 (787 字)

澤雷隨 » 卦象
2011/01/16 18:30
《京房易傳》 震下兌上 隨
震象複本曰隨。(內見震也。)內象見震曰本。(從震起至隨為歸魂。)純木用事,與巽為飛伏。(庚辰土,辛酉金。)世立三公,應宗廟。 建乙酉至庚寅,(秋分至立春。)積算起庚寅至己丑,(土木入卦氣算。)周而復

觀看全文 (288 字)

澤雷隨 » 卦象
2011/01/05 04:38
《周易本義》隨卦
●[隨 震下兌上] [b]●[隨,元亨,利貞,无咎。][/b] 隨,從也。 以卦變言之,本自困卦九來居初,又自噬嗑九來居五,而自未濟來者,兼此二變,皆剛來隨柔之義。 以二體言之,為此動而彼說,亦隨之義

觀看全文 (836 字)