Skip navigation
卦主
雷地豫 象曰 雷出地奮,豫。先王以作樂崇德,殷荐之上帝,以配祖考。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 雷厲風行,必勝之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 時當新貨初到,市價飛騰,絕好機會,必得大利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下如春雷發動,正得時會,必得大利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 所謂平地一聲雷,指日高升之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有變動,宜禮神祭祖,以祈福佑,得安。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 宜禱。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 自然出現。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷地豫 » 象曰
2013/09/01 11:48
《高島斷易》1603-豫 象辭
《大象》曰:雷出地奮,豫,先王以作樂崇德,殷薦之上帝,以配祖考。 雷者,得時而奮出地上,陽氣宜發,震動有聲, 足以鼓動天地之和,發越陰陽之氣,通達和暢,[豫]之象也。 故先王法[震]之動

觀看全文 (308 字)

1 雷地豫 » 象曰
2011/01/11 15:12
《周易正義》1603-豫 象辭
[b]●[《象》曰:雷出地奮,豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝,以配祖考。][/b] [疏]正義曰: 案諸卦之象,或云「雲上於天」,或云「風行天上」,以類言之,今此應云「雷出地上」,乃云「雷出地奮豫」

觀看全文 (219 字)