Skip navigation
卦主
天地否 六二 象曰 大人否亨,不亂群也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 必可獲勝,主將或有小害。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 買賣皆利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下順適,能以寬容待人,萬事皆吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 防有賄賂偽造等弊,始審或不利,上控則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 家口平安,年老家長,或恐有疾,亦無害也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 須就包裹內視之,必得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,產母有疾,無妨。
天地否 » 六二象曰
2011/01/11 11:05
《周易正義》1207-否六二 象辭
[b]●[《象》曰:「大人否亨」,不亂群也。][/b] [疏]正義曰: 此釋所以大人「否亨」之意, 良由否閉小人,防之以得其道,小人雖盛,不敢亂群,故言「不亂群」也。

觀看全文 (57 字)