Skip navigation
卦主
天地否 六二 爻辭 包承。小人吉,大人否亨。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 必可獲勝,主將或有小害。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 買賣皆利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下順適,能以寬容待人,萬事皆吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 防有賄賂偽造等弊,始審或不利,上控則吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 家口平安,年老家長,或恐有疾,亦無害也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 須就包裹內視之,必得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,產母有疾,無妨。
天地否 » 六二爻辭
2011/01/11 11:00
《周易正義》1206-否六二
[b]●[六二:包承,小人吉,大人否,亨。][/b] 居「否」之世,而得其位,用其至順,包承於上,小人路通,內柔外剛,大人「否」之,其道乃「亨」。 [疏]正義曰: 「包承」者,居「否」之世而得其位,

觀看全文 (115 字)